Thursday, August 14, 2014

Tecken vid klungkörning


Sikten skyms när man ligger på rulle. För att gruppcyklingen ska fungera på ett säkert sätt krävs också att VI är uppmärksamma på eventuella hinder.

Kommunikationen i gruppen sköts primärt med tecken bakåt i gruppen och muntligen framåt i gruppen. Som cyklist i första ledet gäller det att lyfta blicken och spana framåt längs vägen för att upptäcka hålor, grus, stenar, andra fordon, fotgängare, etc. och sedan göra tecken så gruppen uppmärksammas på det.

Varningar för dessa hinder förmedlas sedan bakåt i gruppen med handsignaler, tecken och eventuellt muntligt så att man kan ta en säker väg förbi dem.

Hinder på vägbanan – typ hål, vägbrunn, glas, grus – peka ner mot vägbanan med den hand som befinner sig på samma sida som hindret.

Vägbula, järnvägsspår eller liknande – för handen bakom ryggen med handflatan bakåt åt vänster och höger ett flertal gånger

Hinder på sidan – typ vägskylt som sticker ut, gångtrafikant, stillastående bil etc. – klappa på den sida av din rumpa som hindret befinner sig på (gör gruppen extra uppmärksam då det även uppstår ljud).

Stanna – en uppåtsträckt hand

Sakta ner – pumprörelse med ena handen, handflatan nedåt

Sväng vänster/höger – ett vanligt tecken, håll ut en arm åt det håll det är tänkt att gruppen skall svänga.

Ett led – ibland behöver vi cykla på ett led istället för 2-par – En uppåtsträckt hand med ett finger i luften (pekfingret). Tänk på att vänta lite efter signal och slå av på takten, INTE bromsa för att gå in på ett led. Vi går in på ett led BAKOM.

Tvåpar – att återgå till två par – En uppåtsträckt hand med två fingrar i luften. När vi går upp på två led håll igen farten då det är många meter som ska fyllas igen.

Muntligt

Ibland är det mer lämpligt att ropa någon form av varning ibland i kombination med något av tecknen ovan.

Hål – Ropas samtidigt som man pekar på hålet (gäller framförallt större hål)

Glas – Ropas samtidigt som man pekar på den sidan glaset ligger

Mötande fordon – Ropa ”Möte”. Samtliga i gruppen vidarebefordrar genom att upprepa ordet genom gruppen (gäller främst på smalare vägar).

Omkörande fordon – Ropa ”bil/buss/lastbil bakom”. Samtliga i gruppen vidarebefordrar genom att upprepa orden genom gruppen (gäller främst på smalare vägar).

En lucka – Ropa "Lucka" vid en lucka. OM en lucka uppstår kom ihåg att ta igen den långsamt och försiktigt. Det är inte ok att spurta ikapp en lucka. Det kan skapa röra i gruppen och mycket gummibandseffekt längst bak i leden.

Vid rondell, en korsning eller ett backkrön - Tänk på att gruppen kan vara ganska lång. Det gäller alltså att hålla igen och inte accelerera första 30-50 metrarna efter en korsning etc. Brukligt är att sista paret/grindvakt ropar "Kontakt" och att detta budskap skriks framåt tills första paret hört. Eftersom vi är Cyklande Tjejers trevligaste gäng använder vi aldrig tecknet med ett ensamt långfinger.Ha “cykelsocial” kompetens

  • Skjut inte bak cykeln om du reser dig upp, då kan du “fälla” personen bakom.
  • Snyt dig när du ligger längst bak.
  • Om du vinglar när du äter och dricker - gör det längst bak.

Tips…
Alla kör sida vid sida, parvis, med varje par bakom varandra. Varje par skall ligga sida vid sida, varken före eller efter varandra oavsett om man ligger som första eller femte par. Speciellt viktigt är det att första paret (som drar) ligger i höjd med varandra. Det är parkamraten som bestämmer farten. Det vill säga att den som ligger lite före sin parkamrat får sakta in så han/hon kommer i jämnhöjd. Det ska inte vara att den som ligger efter får köra fortare för att komma fram. Håll din plats i ledet och rulla inte upp bredvid eller omlott med någon annan.

Säkerheten först - och sist!

No comments:

Post a Comment